Szkolenie

Spotkanie, w ramach którego pracujemy nad podstawami posłuszeństwa. Zakres programowy takich zajęć jest indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta i jego psa. Pracujemy m.in. nad ciągnięciem na smyczy, nadmiernym pobudzeniem na spacerach, reaktywnością na otoczenie. Psiaki uczymy jak rezygnować z ciekawego otoczenia, a opiekunów na jakie sygnały zwracać uwagę, jak się poruszać, w jakim tempie – a wszystko po to by spacer stał się przyjemnością dla obydwu stron.

Cena: 150 zł