Konsultacje behawioralne

Wsparcie behawiorysty COAPE w przypadku, gdy pies prezentuje niepożądane zachowania. Konsultacje odbywają się w domu opiekuna psa lub podczas spotkania spacerowego w ustalonym wcześniej miejscu.

Konsultacje mogą dotyczyć agresji, nadpobudliwości, nadmiernego szczekania, problemów z psami lękowymi. Zajmujemy się również pracą z psami zmagającymi się z lękiem separacyjnym. Podczas spotkania rozmawiamy z opiekunem i dokonujemy analizy behawioralnej psa. Na podstawie zebranych informacji staramy się odkryć przyczyny zachowań problemowych, a następnie proponujemy plan terapii behawioralnej.

Cena: 200 zł