Edukacja kynologiczna

Posiadamy certyfikat Trenera Profilaktyki Pogryzień. Propagujemy program “Bezpieczny pies=bezpieczne dziecko” – jest to program profilaktyczny, którego celem jest przekazanie dzieciom prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów. Założeniem jest zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie, alternatywnych do ryzykownych, prawidłowych zachowań i działań.